Địt vợ bạn trong lúc nó đi vắng

#1#2 8.7K

Sang nhà thằng bạn chơi mà nó không có nhà, lại ngồi làm lon bia và nói chuyện linh tinh với vợ bạn. Ánh mắt tôi bắt đầu ngắm khắp cơ thể vợ thằng bạn, trong đầu tôi có suy nghĩ đồi trụy nảy sinh ý định cưỡng dâm. Thậm chí tình bạn bè chí cốt cũng đi tong nếu như việc địt trộm vợ của bạn bị phát hiện