Y tá lấy tinh trùng bằng miệng

#1#2 2.7K

Ở phòng hiến tinh trùng có cách lấy tinh trùng hiến rất đặc biệt,Vì mỗi lần lấy tinh trùng hiến là có một cô y tá vú to dùng miệng bú cu thủ dâm giúp bệnh nhân để xuất tinh